Zaduszki organowe 2008

Kalendarz koncertów

2 listopada 2008 godz. 18.45
Kościół OO. Paulinów na Skałce ul. Skałeczna 15

Jacek Kulig (organy)
Marcin Kulig (wiolonczela)
8 listopad 2008 godz 20.00
Akademia muzyczna sala 404

Adam Pilch (organy)
9 listopada 2008, godz. 19.30
Bazylika Mariacka

Roman Perucki (organy)