Obchody 10-lecia śmierci prof. Jana Jargonia
3-6 listopada 2005

Organizatorzy

Rada i Zarząd Dzielnicy I
Akademia Muzyczna w Krakowie
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Stowarzyszenie Przyjaciół Kioto w Krakowie

Kalendarz koncertów

3 listopada 2005 godz. 19.30 recital organowy
Joachim Grubich
Bazylika Mariacka
4 listopada 2005 godz. 19.00 recital organowy
Marek Wolak
Akademia Muzyczna Sala 404
6 listopada 2005 godz. 15.00 recital organowy i skrzypcowy
Bazylika OO. Paulinów Na Skałce

Leszek Werner
Teresa Głąbówna
Leszek Werner